Duyurular

Odaya Üyelik İçin İstenen Belgeler

11.10.2019, 23:39

OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASINA ÜYE OLMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1-)   Dilekçe (Üyeliğe Giriş Fişi ve Dilekçe odadan temin edilecektir. Kadın üyeler kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soyadlarını ayrıca belirteceklerdir. ),

2-)   T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,

3-)   Optisyenlik Diploması Fotokopisi (oda tarafından “Aslı Gibidir “onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir.),

4-)   Gözlükçülük Ruhsatnamesi Fotokopisi (oda tarafından “Aslı Gibidir “onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

5-)   Göz Hastalıkları Uzmanı üye olacak ise; Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi (noter tasdikli sureti),
Tabiplik mesleğini icra etmediğine ilişkin kayıtlı olduğu tabipler odasından alınmış olan belgenin aslı,

6-)   Özgeçmiş (Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişinin mesleki öğrenim, kurs, seminer faaliyetleri ve fiilen meslek icra ettiği devreleri ayrı ayrı gösteren mesleki geçmiş Bilgileri ile vermek istediği şahsi bilgiler ),

7-)   Altı (6) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. ),

8-)   Adli Sicil Beyanı 

9-)  İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E Devlet uygulamasından alınabilir. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmemekte olan meslek mensubu, ikametgahlarını teyit etmek üzere ikamet ettiği yerin mülkiyetinin kendisine, eşine, çocuklarına veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedi veya kiracı olunan hallerde taraf olduğu kira sözleşmesini istenilen belgelere ekleyecektir. Yönetmelik 55/3),

10-) İmza Sirküleri/Beyanı (Odaya kayıt için gerekli istenilen evrakları oda yetkilisi huzurunda imzalanması halinde istemeyecektir. Belgeleri ve üyelik işlemleri kendi dışında bir başkası tarafından gerçekleştirilecek ise imza sirküleri/Beyanı Fotokopisi eklenecektir. ),

11-) Oda Giriş ve Yıllık Aidat Ücretlerinin ödendi dekontu (Odaya Giriş Aidatı 1174,80-TL + 2019 Yılı %50 (yarısı) Yıllık Üyelik Aidatı 587,40 TL = Toplam 1,762.20 TL),

12-) Faaliyette Bulunan Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişi adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi “Fotokopisi (oda tarafından “Aslı Gibidir “onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir.),

13-) Mesul Müdür (Optisyen/Gözlükçü) dışındakiler Personel Çalışma Belgesi Fotokopisi ekleyecektir.

 

Üyelik işlemleri mesai saatleri içerisinde Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Bursa Şubesi (Nalbantoğlu Mh Maksem Cd No:86 D:5 Osmangazi / Bursa) merkezinde gerçekleştirilecektir. Belgelerin eksiksiz olarak hazırlanıp belirtilen süre içerisinde (29.08.2019 tarihinden itibaren 3(üç) ay gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Ergün Karaçanak