Medula Doğal Afet Reçete Girişi
23 Şubat 2023 Perşembe
Medula Doğal Afet Reçete Girişi
MEDULA DOĞAL AFET REÇETE GİRİŞİ :

Değerli Üyelerimiz,Bilindigi üzere,
MEDULA Optik Provizyon Sisteminde Doğal Afet Bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın için yeni düzenlemeler yapılmıştı.

Sisteme Reçete Girişlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


1. Yeni göz muayenesi olarak müessesenize müracaat eden SGK'lı afetzedelerin reçeteleri E-Reçete olarak sisteme giriş yapılacaktır. Manuel yazılmış reçetelerin E-Reçete'ye çevirilmesi gerekmektedir.

2. Muayene olmadan reçetesiz müessesenize müracaat eden SGK'lı afetzedelerin işlemleri Doğal Afet Reçetesi bölümünden sisteme girişi yapılacaktır.

3. Doğal Afet reçete girişlerinde; sisteme geçmişte Manuel Reçete olarak kaydedilmiş reçetelerin sorgulaması Eski Reçeteler > Kaydedilmiş Reçete Sorgulama İşlemleri ekranından yapılacak olup fatura eki girilmesi işaret edilen ''Manuel Reçete''ler için Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin ''3.3.5. sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.''3.3.5. Manuel düzenlenen reçetelerin arka yüzünde;a) Müessese ve mesul müdür kaşesi ve imzası,b) Malzemeyi alan hasta/hasta yakının adı ve soyadı,c) Malzemenin verildiğine dair bilgiler,ç) Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası,d) Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,e) Malzemenin hasta yakını tarafından alınması halinde T.C. Kimlik Numarasının,bulunması gerekmektedir.''

4. 06.02.2023 tarihinden itibaren ve olağanüstü hal ilan edilen iller ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerine “doğal afet” provizyonu ile müracaatta bulunan hastalardan “katılım payı” alınmayacaktır.