Belgeler
Odamızdan Temin Edebileceğiniz Belgeler

1) Oda Sicil Kayıt Sureti: Üyenin Odamıza kayıtlı olup olmadığını gösterir belgedir. Sözlü talep edilir.

2) Faaliyet Belgesi: Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Sözlü talep edilir.