Genetik ve Çevresel Faktörlere Bağlı Hastalıklar
Behçet hastalığı
Behçet hastalığında göz tutulumu ön üveit, arka üveit veya ön ve arka üveitin her ikisinin bir arada görüldüğü panüveit şeklinde olabilir. Gözde ön üveit geliştiğinde kızarıklık, bulanıklık, ağrı, görme kaybı, uçuşma ve göz çevresinde ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıkar.

Göz kapağı sorunları


Keratokonus (korne
anın öne doğru sivrileşerek görmeyi bozması)
Keratokonus, kornea şeklinin bozulduğu ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde çıkıntı yaptığı bir göz rahatsızlığıdır. Kornea, gözün en ön kısmında bulunan şeffaf kubbe şeklindeki katmandır. Korneada ortaya çıkan bu değişiklik göze gelen ışığın görme alanında odaklanamamasına yol açar.