Astigmat
Astigmat

Astigmat Nedir?


Genel Tanım

Gözün en ön tabakası olan korneanın şeklinin bozularak, ışığı doğru biçimde kıramamasıyla, görüntünün retinada bulanık olarak oluşmasına sebep olan görme bozukluğudur. Işığın retinaya geçme şeklini veya kırılmasını etkileyebilir. Bu durum bozuk görmeye veya net olmayan, bulanık görmeye yol açar.


Astigmatın Nedenleri Nelerdir?

Astigmat genetik kökenli ya da doğumsal nedenlerle olabilir. Doğumsal olabileceği gibi kornea tabakasında değişime yol açabilen hastalıklar, enfeksiyonlar ve travmalar sonucu da oluşabilmektedir. Astigmatı olan kişiler baktıkları noktada şekilleri dağılmış, kenarları uzamış olarak görebilirler.

Astigmat oluşumu da etkili diğer bir neden ise göz’ e alınan bir darbe veya yapılan bir göz operasyonu olabilir.

En önemli miyop ve miyop ve miyop astigmat nedenlerinden biri de keratakonus hastalığıdır.


Astigmat Çeşitleri Nelerdir?

Astigmat, miyop gibi zaman içerisinde belirgin artma veya azalma göstermez. Genellikle aynı seyirde ilerler. Astigmat kendi içinde iki gruba ayrılır. Astigmat, eşlik eden diğer kırılma hatalarına göre de kategorize edilebilir.

‌Miyopi → astigmat (astigmat ve uzağı net görememe sorunu) ve Hipermetrop → astigmat (astigmat ve yakının net görülememe sorunu )

Düzenli astigmatizmada görüntü, iki ayrı düzlemde birbirine dik iki çizgi şeklinde oluşurken düzensiz astigmatizmada ise birbirine dik iki meridyen yerine çok sayıda odaklaşma çizgilerinin olduğunu görürüz bu nedenle düzensiz astigmatizmada görme keskinliği ileri derecede düşmüştür. Gözlüklerle tam düzeltilemez.


Astigmatın Belirtileri Nelerdir?

Astigmat belirtileri herkeste farklılık gösteriyor olsa da genellikle astigmatı olan kişilerin uzak ya da yakın mesafe görüşü bulanık veya gölgeli olabilir. Bazı astigmatlı kişilerde ise belirti görülmeyebilir. Görüntüler hiçbir zaman net değildir.

Astigmatı olan kişilerde en sık görülen belirtiler;

  • Bulanık görme
  • Bozuk görme
  • Gece araç kullanırken görmede zorlanma
  • Uzun süreli okuma veya bir şeye odaklanma sonrası hissedilen göz yorgunluğu
  • Gözleri kısma
  • Göz tahrişi
  • Baş ağrısı
  • Gölgeli görme

Astigmatın bu semptomları günlük hayatınızı zorlaştırabilir.

Bazı belirtilerin nedeni başka sağlık veya görme problemleri olabilir.
Emin olabilmek için bir göz hekimine başvurmayı ihmal etmeyin.