Ülkemizdeki Göz Hekimi Sayıları Hızla Düşmektedir.
Ülkemizdeki Göz Hekimi Sayıları Hızla Düşmektedir.

Geçmişten günümüze belli aralıklarla Sağlık Bakanlığı’na bazı verileri soruyorum. 2010 yılından bu yana yine belli aralıklarla bu verileri sizlerle paylaşıyorum.

Geçtiğimiz günlerde göz hekimi sayılarının artışını incelemek için ‘’göz hekimi’’ sayısını sordum. Gelen cevap şaşırtıcı idi. An itibariyle aktif görev yapan 3249 göz hekimi sayımız var.


Şaşırtıcı olmasının sebebi:
2010 yılında kamu ve özel hastanelerde aktif görev yapan göz hekimi sayısı 2606

2017 yılında kamu ve özel hastanelerde aktif görev yapan göz hekimi sayısı 3558
2022 yılında kamu ve özel hastanelerde aktif görev yapan göz hekimi sayısı 3249

Düz mantıkla bakacak olursak 7 Yılda artan 952 hekim sayısı baz alındığında 2022’de olması gereken göz hekimi sayısı 4238 ’dir. Oysa bugünkü göz hekimi sayısı 5 yıl önceki mevcut sayısını bile koruyamamıştır.


Optisyenlik Müessese Sayılarını İnceleyelim:

2010 Yılı Türkiye’de toplam optisyenlik müessese sayısı 4917
2017 Yılı Türkiye’de toplam optisyenlik müessese sayısı 6215
2022 Yılı Türkiye’de toplam optisyenlik müessese sayısı 7740


Son 5 yıla göre konuşacak olursak ülkemizde yılda ortalama 300 yeni optisyenlik müessesesi açılıyor diyebiliriz.


Son olarak sizleri şaşırtan bazı rakamları da paylaşmak istiyorum.
2001 -2020 Tarihleri arasında mezun optisyen sayısı: 11.955 ‘tir.

2021 yılında mezun olunması beklenen sayı ise 4444’tür.
Sonuç olarak, 2001’den bu yana mezun optisyen sayısı ortama 16.000 diyebiliriz.
Bundan sonraki her yıl için bu sayıya en az 5000 ekleyerek yaklaşık optisyen sayısını bulmamız mümkün.


Küçük bir değerlendirme yapacak olursak:
• Göz hekimi sayısı artmak şöyle dursun aksine azalıyor.
• Optisyenlik mezunu sayısı her yıl katlanarak artıyor.
• Her yıl mezun olan optisyenlerin yaklaşık %6’sı optisyenlik müessesesi açabilir ya da mesul müdür ünvanı ile iş bulabilir.


Kısmet olursa ilerleyen yıllarda benzer kıyaslamaları yine sizlere aktaracağım.
Şimdi herkes için düşünme zamanı! Saygılarımla.


Optisyen İsmail UYAR


Kaynak: www.optisyen.com